Întocmirea unui contract de sponsorizare

Întocmirea unui contract de sponsorizare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga paletă de activităţi pentru îndeplinirea obiectivelor convenite.

Contractul trebuie să cuprindă câteva repere generale ce au ca scop clarificarea termenilor din protocol. Aşadar, întocmirea se va face pornind de la prezentarea beneficiarului şi a datelor sale de contact (opţinal va include şi codul IBAN în care urmează să se efectueze viramentul, dacă este vorba de o sponsorizare bănească), precum şi sponsorul cu datele acestuia.Se va intocmi de asemenea în cadrul primului articol, obiectul protocolului de colaborare. Următoarele aspecte stipulate vor fi legate de rolul fiecărei plăţi implicate în cadrul procesului de sponsorizare şi perioada pe care se incheie respectivul acord.

Ultimul articol va cuprinde dispoziţiile finale, numărul de exemplare cu valoare de original şi cine va semna din partea fiecărei părţi.